Kontakt

Fakturačné údaje:

TermoConsult, s.r.o.

Podunajská 56A  
821 07 Bratislava

IČO: 44 516 711

IČ DPH: SK2022744889

Showroom a predajné miesto

TermoConsult, s.r.o. 
Podunajská 56A 
821 07 Bratislava

E-mail: tconsult@tconsult.sk  
Tel: +421 2 55 64 21 34

Ing. Pavel Krajčík 
Tel: 0911 412 303, 0905 257 860 
E-mail: krajcik@tconsult.sk 

 Ing. Leo Rácz 
 Tel: 0905 257 861 
 E-mail: racz@tconsult.sk

DEVI showroom_01

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pobočka Nitra:

TermoConsult, s.r.o.
Štefánikova trieda 79 
949 01 Nitra

 Tomáš Csekei 
 Tel: 0908 187 646 
 E-mail: csekei@tconsult.sk

 

 pobočka Nitra